Bronvermelding

KNOV. Standpunt uitwendige versie (2006).
Geraadpleegd van: https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/627/file/KNOV%20Standpunten%20Uitwendige%20Versie.pdf

NVOG. Richtlijn stuitligging (2008).
Geraadpleegd van: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2019/03/Stuitligging-2008.pdf

NVOG. Richtlijn zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio (2017).
Geraadpleegd van: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Zwangerschap-en-bevalling-na-een-voorgaande-sectio-caesarea-1.0-04-06-2010.pdf

Stichting Perinatale Registratie Nederland. Grote lijnen (1999-2012).
Geraadpleegd van: https://assets.perined.nl/docs/6f9eb6f1-f40c-4fb6-92b7-55787f230704.pdf