Wat is een versie?

Bij een uitwendige versie proberen we van buitenaf of het kindje met de billen omhoog en het hoofd naar beneden wil gaan liggen. Je kindje moet zelf meedraaien, de versiekundige kan niets forceren. Het drukken op je buik kan soms onprettig aanvoelen.

Als je hier te veel pijn van hebt, kun je dat aangeven en zal de versiekundige stoppen met deze handeling. Als je kindje niet wil draaien, dan lukt de versie niet. Soms lukt de versie direct, maar vaak zijn er binnen een afspraak meerdere pogingen nodig om je kindje te laten draaien. Het kindje kan voorover, of achterover draaien.

Een uitwendige versie is veilig, want er treden zelden tot nooit problemen op tijdens de versie.

Waarom een versie?

We raden je een versie aan omdat, als het kindje met het hoofd naar beneden ligt ten tijde van de bevalling, de kans op een keizersnede een stuk kleiner is. Met een operatie (keizersnede) heb je meer kans op problemen, die je met een vaginale bevalling van een kindje in hoofdligging niet hebt.

Ook als je kiest om geen versie te laten uitvoeren, dan raden wij je aan om deze keuze te bespreken met je verloskundige of de versiekundige waarnaar je verwezen bent. In uitzonderlijke gevallen zal je zorgverlener adviseren om geen uitwendige versiepoging te doen.

Wanneer kan de versie plaatsvinden?

Ben je zwanger van je 1e kindje, dan doen we een versie vanaf ongeveer 35 weken zwangerschap, afhankelijk van de ruimte in je buik. Ben je zwanger van je 2e of daarop volgende kindje, dan kan de versie vanaf 36 weken of later plaats vinden.

Waar vindt de versie plaats?

De versie wordt uitgevoerd door een versiekundige: een hierin gespecialiseerde verloskundige en/of gynaecoloog. De versie vindt plaats op een eerstelijnslocatie in een verloskundige praktijk of een echocentrum of op een tweedelijnslocatie, het ziekenhuis OLVG-West.

Na overleg met je verloskundige kies je uiteindelijk zelf waar je de versie wilt laten plaatsvinden. Je verloskundige of arts zal je naar de versiekundige verwijzen.

De praktische uitvoering van een versie

Voordat je verwezen wordt voor een versie, is er al een echo gemaakt. Daarbij is gekeken naar de positie en de groei van je kind. Ook is er gekeken of er zichtbare redenen zijn waarom je kindje niet met het hoofd naar beneden ligt. Meestal is hier geen aanwijsbare reden voor. Een stuitligging is geen afwijking, het is een variatie in de ligging.

Het is fijn als je samen met iemand komt en makkelijk zittende kleding draagt.

De versiekundige legt jullie eerst uit wat je van de versie kunt verwachten en er is ruimte om vragen te stellen. De hele afspraak duurt een uur. Deze tijd is nodig zodat we je kunnen helpen goed te ontspannen. Dit maakt de versiepoging makkelijker.

We luisteren altijd langdurig naar het hartje van je kindje, voor en na iedere versiepoging. In de eerste lijn doen we dit met de doptone, zoals je verloskundige dit ook doet. In het OLVG-West wordt dit gedaan met een CTG-apparaat (cardio-toco-grafie).

Zowel in de eerste lijn als in het OLVG-West is er een echo aanwezig. Hiermee wordt voor en na de versie gekeken hoe je kindje ligt.

In het OLVG-West kun je kiezen voor medicatie tijdens de versie. Deze medicatie zorgt dat de baarmoeder extra kan ontspannen, waardoor een versie makkelijker kan gaan. De medicatie kan soms milde bijwerkingen hebben voor jou. Er zijn geen bijwerkingen voor de baby. De bijwerkingen zijn van korte duur en meestal na een paar uur verdwenen.

Is je bloedgroep rhesusnegatief en die van je kindje rhesuspositief, dan krijg je na afloop van de versie een injectie met anti-D, of het nu gelukt is het kindje te draaien of niet.

In de eerste lijn zijn er naast jou en eventueel je partner, één of soms twee versiekundigen aanwezig. In het OLVG-West zal er naast de versiekundige ook een verpleegkundige of doktersassistente aanwezig zijn.

Het OLVG-West is een opleidingsziekenhuis. Daarom kan er gevraagd worden of er ook een student verloskunde of arts in opleiding mag meekijken bij de versie.

Wanneer is een versie niet mogelijk?

 • Je bent in verwachting van een tweeling of drieling.
 • De moederkoek (placenta) ligt voor de uitgang van de baarmoeder.
 • Er zijn medische redenen waardoor je verloskundig zorgverlener adviseert geen versie te proberen.

Heb je je keuze gemaakt?

Neem altijd contact op met je verloskundig zorgverlener voor een verwijzing naar het versieteam van je keuze. Heb je nog geen keuze kunnen maken, dan kan het versieteam je ook hierbij helpen. Ook als je er voor kiest de versie niet te laten uitvoeren, kun je een afspraak laten maken bij een versieteam voor verdere informatie.

Hoe bereid ik me voor?

 • Neem een vertrouwd persoon mee naar de versie.
 • Neem voor en na de versie genoeg rust of neem een douche of bad.
 • Zorg dat je maag niet vol zit ten tijde van de versie.
 • Draag makkelijk zittende kleding, waarmee je je buik kunt ontbloten.
 • Je hoeft geen volle blaas te hebben.
 • Schrijf eventuele vragen op en neem ze mee.

Na de versie, wat nu?

 • Zorg voor voldoende rust na de dag van de versie.
 • Na afloop van de versie kun je spierpijn of een beurs gevoel in je buik krijgen. Dit kan maximaal twee dagen aanhouden en is onschuldig.
 • Je kunt je kindje anders in je buik voelen bewegen. Als je twijfelt over de hoeveelheid van bewegingen, neem dan altijd contact op met je verloskundig zorgverlener.
 • Ook bij bloedverlies, vruchtwaterverlies of als je je zorgen maakt, neem je altijd direct contact op met je verloskundig zorgverlener.
 • Als de versie is gelukt, blijf je bij je eigen verloskundig zorgverlener voor de verdere zorg.
 • Drie maanden na de geboorte wordt er een echo gemaakt van de heupen van je kind. Bij baby’s, die lang in stuitligging hebben gelegen, kan de kom van de heupjes minder goed ontwikkeld zijn. Daarom wordt dit met een echo extra gecontroleerd. Hiervoor krijg je vanzelf een afspraak.

Wat als de versie niet lukt?

Soms lukt het bij de eerste afspraak niet om het kindje te draaien. Je kunt dan samen met je versiekundige besluiten om nog een poging te laten uitvoeren. De volgende poging wordt meestal gedaan met een tweede versiekundige erbij. Ook hier heb je weer de keuze waar je deze tweede poging wilt laten uitvoeren: in de eerste lijn of tweede lijn.

Als je baby ondanks de draaipoging(-en) niet met het hoofd naar beneden ligt, word je verwezen naar de polikliniek verloskunde van het OLVG-West. In een gesprek met een gynaecoloog worden de verschillende manieren van bevallen en de mogelijkheden hierin met je besproken. Je eigen verloskundige regelt deze afspraak voor jou, in overleg met de versiekundige.